คำถามที่พบบ่อยเมื่อพิจารณาใช้งาน G Suite

หากคุณเป็นลูกค้า G Suite อยู่แล้ว โปรดไปที่หน้าการสนับสนุน

ความปลอดภัย

 • Google จะเก็บข้อมูลของฉันให้ปลอดภัยและป้องกันไม่ให้มีการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาตได้อย่างไร

  G Suite ได้รับการสร้างขึ้นมาใหม่ทั้งหมดเพื่อลดภัยคุกคามที่พบเฉพาะในระบบคลาวด์ มาตรฐานด้านประสิทธิภาพและความเชื่อถือได้ของ Google จะได้รับการนำไปใช้กับองค์กรธุรกิจ โรงเรียน และหน่วยงานของรัฐทั่วโลก

  โครงสร้างพื้นฐานของเราที่มีจุดเด่นในด้านเทคโนโลยี ขนาด และความสามารถในการปรับเปลี่ยนได้รวดเร็ว ทำให้ลูกค้าได้รับประโยชน์ในด้านความปลอดภัยอย่างไม่สามารถหาได้จากที่อื่น เครือข่ายศูนย์ข้อมูลขนาดใหญ่ของเราสร้างขึ้นจากเซิร์ฟเวอร์ที่ออกแบเฉพาะซึ่งใช้ระบบปฏิบัติการของเราเองเพื่อความปลอดภัยและประสิทธิภาพ และเนื่องจาก Google เป็นผู้ควบคุมฮาร์ดแวร์ทั้งหมด เราจึงตอบสนองต่อภัยคุกคามต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว

  Google มีผู้เชี่ยวชาญด้านการรักษาความปลอดภัยที่พร้อมช่วยปกป้องข้อมูลให้อย่างเต็มที่ ซึ่งรวมไปถึงผู้เชี่ยวชาญระดับแนวหน้าของโลกในด้านการรักษาความปลอดภัยทางคอมพิวเตอร์ด้วย เช่นเดียวกับทีมอื่นๆ ที่ Google ทีมนี้จะคอยคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ และสร้างอนาคตที่ปลอดภัยมากขึ้นอยู่เสมอโดยไม่จำกัดเพียงแค่ผู้ใช้นับพันล้านคนของ Google เท่านั้น แต่รวมถึงองค์กรธุรกิจด้วย

  Google มีชื่อเสียงที่ดีเยี่ยมในด้านการปกป้องข้อมูลของผู้ใช้ เราปกป้องข้อมูลนี้จากการบุกรุกจากภายนอก รวมทั้งภัยคุกคามภายในเอง นอกจากนี้เรายังจำกัดและเฝ้าตรวจสอบการเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้จากภายในอย่างเข้มงวด พนักงานกลุ่มเล็กๆ ที่มีสิทธิ์เข้าถึงจะต้องปฏิบัติตามมาตรการที่เข้มงวดในการตรวจสอบสิทธิ์ การบันทึกข้อมูลโดยละเอียด และการตรวจสอบกิจกรรมเพื่อตรวจหาการเข้าถึงที่ไม่เหมาะสมผ่านการวิเคราะห์บันทึก

  การรวมตัวกันของผู้คน เทคโนโลยี และความสามารถในการปรับเปลี่ยนได้รวดเร็วอย่างมีเอกลักษณ์เช่นนี้ ช่วยให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลของคุณที่ Google จะมีความปลอดภัย โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมในสมุดปกขาวด้านความปลอดภัยของ G Suite

 • G Suite มีคุณสมบัติตามที่ฉันต้องการในด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนดไหม

  Google ออกแบบ G Suite ด้วยมาตรฐานด้านความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยที่เข้มงวดอย่างมากโดยอ้างอิงจากแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในอุตสาหกรรม ซึ่งสามารถตอบรับความต้องการของลูกค้าในด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนดและกฎหมายได้ Google ให้คำมั่นสัญญาที่หนักแน่นเกี่ยวกับการเป็นเจ้าของข้อมูล การใช้ข้อมูล ความปลอดภัย ความโปร่งใส และความรับผิดชอบ

  Google ผ่านการตรวจสอบจากบุคคลที่สามที่เป็นอิสระหลายรายเป็นประจำ โดยผู้ตรวจสอบอิสระเหล่านี้จะพิจารณาการควบคุมที่มีอยู่ในศูนย์ข้อมูล โครงสร้างพื้นฐาน และการปฏิบัติงานของเรา ตัวอย่างการตรวจสอบและมาตรฐานดังกล่าว ได้แก่

  SOC1™, (SSAE-16/ISAE-3402), SOC2™, SOC3™, ISO27001, ISO 27018:2014 และ FedRAMP

  เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการรับรองของเราที่ความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือ

  บริการของ G Suite จำนวนมากยังปฏิบัติตาม HIPAA (กฏหมายว่าด้วยการควบคุมและการส่งผ่านข้อมูลทางด้านการประกันสุขภาพของสหรัฐอเมริกา หรือ U.S. Health Insurance Portability and Accountability Act) ด้วยเช่นกัน

  นอกจากนี้ G Suite for Education ยังสามารถนำไปใช้ตามกฎหมายและข้อบังคับที่สำคัญกับโรงเรียนด้วย

 • G Suite ปฏิบัติตามข้อกำหนดของ HIPAA ใช่ไหม

  G Suite สนับสนุนให้ลูกค้าปฏิบัติตามข้อกำหนดของ U.S. Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA) ซึ่งจะควบคุมดูแลการใช้งาน การป้องกัน และการเปิดเผยข้อมูลสุขภาพที่มีความคุ้มครอง (PHI) โดยลูกค้าที่ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของ HIPAA และต้องการใช้ G Suite ในการประมวลผลหรือจัดเก็บข้อมูล PHI จะสามารถลงชื่อใน Business Associate Amendment กับ Google ได้ โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อกำหนด HIPAA ของ G Suite

 • Google ตอบรับคำขอของรัฐบาลที่ร้องขอข้อมูลอย่างไร

  ความเคารพต่อความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของข้อมูลที่คุณเก็บไว้กับ Google สนับสนุนการดำเนินการของเราในการจัดเตรียมข้อมูลตามคำขอทางกฎหมาย เมื่อได้รับคำขอดังกล่าว ทีมของเราจะตรวจสอบคำขอเพื่อให้แน่ใจว่าเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายและนโยบายของ Google กล่าวโดยทั่วไป Google จะจัดเตรียมข้อมูลก็ต่อเมื่อได้รับคำขอเป็นลายลักษณ์อักษรและลงชื่อโดยเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจของหน่วยงานที่ร้องขอและมีการดำเนินการตามกฎหมายที่เหมาะสม หากเราเชื่อว่าคำขอมีขอบเขตกว้างเกินไป เราจะพยายามจำกัดขอบเขตของคำขอนั้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่รายงานความโปร่งใสของ Google

 • Google เข้ารหัสข้อมูลของฉันหรือไม่

  ข้อมูลหลักของลูกค้าที่อัปโหลดหรือสร้างขึ้นในบริการของ G Suite จะได้รับการเข้ารหัสเมื่อไม่ได้ใช้งานตามที่อธิบายในบทความของศูนย์ช่วยเหลือ

  การเข้ารหัสนี้จะดำเนินการขณะเขียนข้อมูลลงในดิสก์โดยที่ลูกค้าไม่ต้องดำเนินการใดๆ Google เข้ารหัสข้อมูลโดยใช้คีย์การเข้ารหัสที่ไม่ซ้ำกัน แม้ว่าจะเป็นของลูกค้าคนเดียวกันก็ตาม ข้อมูลจะได้รับการเข้ารหัสโดยใช้มาตรฐานแบบ 128 บิต หรือแบบ Advanced Encryption Standard (AES) ที่มีความปลอดภัยสูงกว่า

  และ Google เข้ารหัสข้อมูลหลักของ G Suite ขณะ “กำลังรับส่ง” ด้วยเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นการรับส่งผ่านอินเทอร์เน็ตระหว่างลูกค้ากับ Google หรือการโอนย้ายภายใน Google จากศูนย์ข้อมูลแห่งหนึ่งไปยังอีกแห่งหนึ่งก็ตาม เราเข้ารหัสข้อมูลระหว่าง Google กับลูกค้าของเราโดยใช้ HTTPS กับ Forward Secrecy

 • ฉันต้องใช้เครื่องมือของบริษัทอื่นเพื่อรักษาความปลอดภัยให้กับข้อมูลของฉันภายใน Google ไหม

  Google นำเสนอฟีเจอร์ด้านความปลอดภัยใน G Suite โดยตรง ซึ่งลูกค้าส่วนใหญ่จำเป็นต้องใช้ โดย G Suite รุ่น Business และ Enterprise มีฟีเจอร์ด้านความปลอดภัยเพิ่มเติมบางอย่าง เช่น การจัดการการตรวจสอบ Google ไดรฟ์ขั้นสูงและกุญแจรักษาความปลอดภัยสำหรับทั้งองค์กร ทั้งนี้ไม่ว่าจะเลือกแผนใด ผู้ดูแลระบบ G Suite มีสิทธิ์ควบคุมการกำหนดค่าระบบและแอปพลิเคชันจากภายในแดชบอร์ดเดียวผ่านทางคอนโซลผู้ดูแลระบบของเรา ไม่ว่าองค์กรจะมีขนาดใดก็ตาม

  ผู้ดูแลระบบสามารถเข้าถึงเครื่องมือขั้นสูงได้ทันที รวมถึงคุณลักษณะการตรวจสอบสิทธิ์ เช่น การยืนยันแบบ 2 ขั้นตอนและการลงชื่อเพียงครั้งเดียว หรือนโยบายด้านความปลอดภัยของอีเมล เช่น การบังคับใช้การขนส่งที่ปลอดภัย (TLS), IRM และ DLP ซึ่งสามารถกำหนดค่าได้ด้วยการคลิกเพียงไม่กี่ครั้ง

  สำหรับลูกค้าที่มีความต้องการเฉพาะ นอกเหนือไปจากที่มีใน G Suite เราก็มีตลาดกลางของพาร์ทเนอร์ที่ช่วยเพิ่มขีดความสามารถของเราไว้ให้บริการ

 • องค์กรของฉันต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านการปกป้องข้อมูลของ EU ฉันจะใช้ G Suite ได้ไหม

  ใช่ Google มีฐานลูกค้าที่กว้างขวางในยุโรป Google ให้คุณลักษณะต่างๆ พร้อมคำมั่นสัญญาที่ออกแบบมาเฉพาะเพื่อช่วยให้ลูกค้าปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านการปกป้องข้อมูลของ EU และแนวทางใน Article 29 Working Party นอกจากนี้ G Suite ยังเป็นไปตาม Model Contract Clauses ของ EU พร้อมทั้งออกบทแก้ไขการประมวลผลข้อมูลมาด้วย และ G Suite ยังได้รับการประเมินว่าเหมาะกับการใช้งานตามหลักการรักษาความปลอดภัยของรัฐบาลสหราชอาณาจักร ในข้อ "OFFICIAL (รวมถึง OFFICIAL- SENSITIVE)"

กลับไปด้านบน

ติดต่อฝ่ายขายหากมีคำถามเพิ่มเติม

ติดต่อฝ่ายสนับสนุนหากเป็นลูกค้า G Suite อยู่แล้ว