ศูนย์ความปลอดภัย

ข้อมูลเชิงลึกด้านความปลอดภัยที่นำไปดำเนินการได้สำหรับ G Suite

  • ปกป้ององค์กรด้วยการวิเคราะห์ความปลอดภัยและคำแนะนำแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดจาก Google ศูนย์ความปลอดภัยรวมอยู่ใน G Suite รุ่น Enterprise
เริ่มต้นทดลองใช้ฟรี ติดต่อฝ่ายขาย

แดชบอร์ดความปลอดภัยแบบรวม

รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการแชร์ไฟล์ภายนอก ข้อมูลสแปมและมัลแวร์ที่โจมตีผู้ใช้ภายในองค์กร และเมตริกต่างๆ เพื่อแสดงประสิทธิภาพด้านความปลอดภัยในหน้าแดชบอร์ดเดียวที่ครอบคลุม

แดชบอร์ดความปลอดภัยของ G Suite

ตรวจสอบการวิเคราะห์ความปลอดภัยเพื่อแจ้งภัยคุกคาม

วิเคราะห์ข้อความอีเมลที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบสิทธิ์ขององค์กร รับข้อมูลเชิงลึกว่าไฟล์ใดในไดรฟ์กำลังเรียกใช้กฎการป้องกันข้อมูลรั่วไหล (DLP) และกำหนดแนวทางดำเนินการเพื่อรับมือกับการขโมยข้อมูลที่อาจเกิดขึ้น

การตรวจสอบสิทธิ์โดยละเอียดของแดชบอร์ด

ลดความเสี่ยงด้วยการนำคำแนะนำเกี่ยวกับความปลอดภัยของระบบมาใช้

ป้องกันภัยคุกคามแบบล้ำหน้าอีกขั้นด้วยคำแนะนำแบบเร่งด่วนที่มาพร้อมการตั้งค่าความปลอดภัยที่แนะนำ รวมถึงคำแนะนำที่เหมาะกับองค์กรในแง่แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดด้านความปลอดภัยสำหรับเนื้อหา การสื่อสาร อุปกรณ์เคลื่อนที่ และความปลอดภัยของผู้ใช้

เคล็ดลับความปลอดภัยของระบบ

รับข้อมูลเชิงลึกจากศูนย์ความปลอดภัย

folder_shared

การเปิดเผยไฟล์

ทำความเข้าใจว่ามีการแชร์ไฟล์ใดนอกโดเมนบ้างและไฟล์ที่แชร์ไฟล์ใดเรียกใช้กฎ DLP

verified_user

การตรวจสอบสิทธิ์

ดูจำนวนข้อความที่ไม่สอดคล้องกับมาตรฐานการตรวจสอบสิทธิ์ เช่น DMARC, DKIM และ SPF

enhanced_encryption

การเข้ารหัส

ตรวจดูให้แน่ใจว่าข้อความที่ส่งโดยโดเมนของคุณได้รับการเข้ารหัสโดยใช้ TLS

email

การส่งอีเมล

ดูเปอร์เซ็นต์ของข้อความขาเข้าที่ได้รับการยอมรับและตรวจสอบว่ารายการที่อนุญาตพิเศษยอมให้มีการนำส่งข้อความที่น่าสงสัยหรือไม่

book

การจัดประเภทสแปมและมัลแวร์

วิเคราะห์ข้อความที่พิจารณาว่าเป็นสแปม ฟิชชิง อีเมลน่าสงสัย หรือมีมัลแวร์

user_attributes

การรับรู้ของผู้ใช้

ประเมินรายการที่อนุญาตพิเศษโดยตรวจสอบว่าผู้ใช้ติดแท็กข้อความที่ส่งเป็นสแปมหรือฟิชชิงหรือไม่

รับคำแนะนำด้านความปลอดภัยที่นำไปดำเนินการได้

Gmail

ตั้งการตรวจสอบความปลอดภัยในการส่งต่ออีเมลอัตโนมัติ การตั้งค่า DMARC การเข้าถึง POP/IMAP และรายการที่อนุญาตพิเศษ

ไดรฟ์

ใช้นโยบายสำหรับการแชร์ไฟล์ ส่วนเสริมของไดรฟ์ การใช้งานแบบออฟไลน์ และข้อกำหนดในการลงชื่อเข้าใช้อย่างเข้มงวด

การจัดการอุปกรณ์

ดูรายการดำเนินการที่ครอบคลุมของนโยบายการจัดการอุปกรณ์เคลื่อนที่

ความปลอดภัย

รับทราบวิธีใช้การยืนยันแบบ 2 ขั้นตอนกับผู้ใช้และผู้ดูแลระบบ

Hangouts Meet

ตรวจสอบว่ามีการจัดเตรียมคำเตือนการใช้งานนอกโดเมนให้กับผู้ใช้ทั้งหมดหรือไม่

Sites และ Groups

ตรวจสอบตัวเลือกการแชร์กลุ่มและประเมินกลุ่มสาธารณะแยกเป็นรายกรณี