ห้องนิรภัย

เพิ่มการเก็บถาวรและ eDiscovery ใน G Suite

  • จัดการ เก็บรักษา ค้นหา และส่งออกอีเมลและการแชทที่เปิดบันทึกขององค์กร ห้องนิรภัยเป็นผลิตภัณฑ์ที่รวมอยู่ใน G Suite รุ่น Business และ Enterprise
เริ่มต้นทดลองใช้ฟรี ติดต่อฝ่ายขาย

การเก็บถาวรสำหรับอีเมลและการแชท

ควบคุมว่าจะเก็บรักษาข้อความอีเมลและการแชทที่เปิดบันทึกของคุณเป็นเวลาเท่าใด ระบุนโยบายสำหรับทั้งโดเมนหรือตามหน่วยขององค์กร ช่วงวันที่ และคำหลักที่กำหนด

การค้นหาที่ขับเคลื่อนโดย Google ช่วยให้คุณพบเนื้อหาได้รวดเร็ว

ค้นหาและเรียกข้อมูลที่สำคัญได้แม้ว่าบัญชีนั้นจะปิดไปแล้วก็ตาม นี่คือวิธีที่ชาญฉลาดในการรวบรวมข้อมูลที่ทีมกฎหมายของคุณต้องการ และป้องกันข้อมูลสูญหายเนื่องจากการหมุนเวียนของพนักงาน

การเก็บรักษาข้อมูลระหว่างดำเนินคดี

เราหวังว่ากรณีแบบนี้จะไม่เกิดขึ้น แต่เป็นเรื่องธรรมดาที่ธุรกิจอาจต้องเกี่ยวข้องกับการดำเนินคดีในบางโอกาส ห้องนิรภัยช่วยให้คุณพร้อมเสมอ โดยคุณสามารถเก็บรักษาข้อมูล Gmail ไว้เกินกว่าระยะเวลาเก็บรักษามาตรฐาน

ส่งออกเป็นรูปแบบมาตรฐานได้โดยสะดวก

ส่งออกข้อความที่เรียกจากการค้นหาเป็นรูปแบบมาตรฐานสำหรับตรวจสอบเพิ่มเติม คุณสามารถส่งออกผลลัพธ์สำหรับบัญชีที่มีใบอนุญาตได้ทุกบัญชี

ตรวจสอบรายงานเพื่อติดตามกิจกรรมต่างๆ

ติดตามกิจกรรมของผู้ใช้ภายในห้องนิรภัย รอยทางการตรวจสอบที่แน่นอน ช่วยให้คุณเห็นการค้นหา การดูข้อความ การส่งออก และอื่นๆ

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับห้องนิรภัย

eDiscovery คืออะไร

การค้นพบทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือที่เรียกว่า eDiscovery เป็นกระบวนการในการแสวงหาและค้นหาข้อมูลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งดำเนินการเพื่อรองรับการดำเนินการทางกฎหมายและการสอบสวน

เมื่อข้อมูลถูกลบในบัญชีจะเกิดอะไรขึ้น

ถ้าคุณลบผู้ใช้ ข้อมูลทั้งหมดที่เชื่อมโยงกับบัญชีผู้ใช้นั้นจะถูกนำออกจาก Google Google ขอแนะนำวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดคือ ใช้การระงับบัญชีผู้ใช้แทนการลบบัญชีผู้ใช้

ฉันจะซื้อ G Suite แบบรวมห้องนิรภัยได้อย่างไร

Google ห้องนิรภัยรวมอยู่ใน G Suite รุ่น Business และ Enterprise หากลงชื่อสมัครใช้รุ่น Basic อยู่แล้ว คุณสามารถอัปเกรดเป็นรุ่น Business หรือ Enterprise ได้จากในคอนโซลผู้ดูแลระบบ