สร้างความประทับใจที่ดีเมื่อแรกเห็น

รับอีเมลแบบมืออาชีพที่โดเมนของคุณ

สร้างชื่อให้โลกรู้

สร้างความเชื่อถือด้วยที่อยู่อีเมลทางธุรกิจเฉพาะตัว

ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแม้ขณะเดินทาง

ไม่พลาดโอกาสสำคัญด้วยอีเมลที่เข้าได้ทุกที่จากอุปกรณ์ทุกเครื่อง

ตอบกลับได้เร็วขึ้น

ค้นหาอีเมลหรือไฟล์ต่างๆ เจอได้ทันใจด้วยการค้นหาที่มีประสิทธิภาพ

คุมกล่องจดหมายได้ดังใจ

มุ่งเน้นเรื่องสำคัญด้วยการจัดลำดับความสำคัญอัตโนมัติ ป้ายกำกับ และอีกมากมาย

ลองใช้ G Suite ได้ฟรี

ไม่ต้องใช้บัตรเครดิตหรือดาวน์โหลดซอฟต์แวร์

เริ่มต้นทดลองใช้ฟรี